Warning: The magic method Automattic\WooCommerce\Admin\FeaturePlugin::__wakeup() must have public visibility in /home/alumnisa/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-admin/src/FeaturePlugin.php on line 316
Alumni SAINA Annual Report – Persatuan Alumni SAINA

Alumni SAINA Annual Report

Antara penambahbaikan yang telah dibuat oleh jawatankuasa Alumni SAINA adalah dengan menerbitkan laporan tahunan Alumni SAINA secara terbuka yang juga dihantar ke Pejabat Pendaftaran Pertubuhan bagi memenuhi keperluan berdasarkan undang-undang.

Laporan tahunan Alumni SAINA dapat diakses melalui pautan berikut:

Laporan Dwi-Tahun Alumni SAINA bagi tahun 2022

Laporan Dwi-tahunan Alumni SAINA bagi tahun 2020

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan atau kemusyikilan, sila hubungi Setiausaha melalui alumnisaina@gmail.com pada bila-bila masa.